Kilpatrick Stockton to take axe to London practice