Austria’s Wolf Theiss promotes four to partnership